Min bakgrund

  • Säkerhetschef inom Hennes & Mauritz i drygt 10 år
  • Polis i Stockholm i 5 år

Företaget

  • Företaget startades 1990 och jag har sedan dess varit verksam inom säkerhetsområdet.
    Uppdraget som säkerhetschef inom Svensk Handel hade jag under tiden 1990-2010

Nuvarande konsultuppdrag

  • Säkerhetsrådgivare åt ett flertal av Sveriges större
    detaljhandelskedjor, flera stora fastighetsägare, mediaföretag m. fl.
  • Personskyddsfrågor för ett tiotal företagsledare och deras familjer.
  • Föreläser inom områden som kriminalpolitik, brottsbekämpning och förebyggande åtgärder.